• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie projektu technicznego przebudowy jednostki MAGDA I

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie projektu technicznego przebudowy jednostki MAGDA I
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology
Powstaje w kontekście projektu
STHB.02.02.00-00-0151/18 - Liquid Energy - Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology

Część 1
Wykonanie projektu technicznego przebudowy jednostki MAGDA I

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia w ramach projektu Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology, współfinansowanego w ramach Interreg South Baltic Programme 2014-2020, jest usługa polegająca na wykonaniu projektu technicznego przebudowy jednostki Magda I.
Beneficjentem projektu jest: Akademia Morska w Szczecinie
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-05-16
Termin składania:2022-05-16
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-05-16
Koniec realizacji
2022-08-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
nie dotyczy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik 2.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-09
Data ostatniej zmiany
2022-05-09 14:46:18

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert.
Cena brutto - 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Cezary Behrendt
tel.: 91 48 09 553
e-mail: c.behrendt@am.szczecin.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:71245000-7
Numer dokumentu:2022-19998-107773
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


O firmie

Akademia Morska w Szczecinie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.