• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie naprawy głównej systemu głębinowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie naprawy głównej systemu głębinowego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie naprawy głównej systemu głębinowego Ukwiał oraz montaż systemu na okręcie t. 207 na TR642
Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z załączonymi danymi uzupełniającymi
Miejsce i termin składania:Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 14.04.2022 r.
Termin składania:2022-04-14
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
-do 31.01.23 r.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym dostawą / wysyłką.
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z:
Użytkownik: kpt. mar. Adam PILIPCZUK tel. 785 326 848 Zamawiający: kpt. mar. Marta GOLUS tel.: 796 716 146
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.