• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie naprawy Łodzi rozpoznawczej ŁRM

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie naprawy Łodzi rozpoznawczej ŁRM
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
10 Brygada Logistyczna poszukuje Wykonawcy na wykonanie naprawy Łodzi rozpoznawczej ŁRM nr SPTAS191D515 zgodnie ze specyfikacją w formularzu cenowym.
Zainteresowanych realizacją zamówienia proszę o przesłanie do 10 Brygady Logistycznej wstępnej wyceny w celu oszacowania kosztów naprawy(wypełnionego formularza zgodnie z załącznikiem nr 1) na adres e-mail: gr.bienias@ron.mil.pl
Specyfikacja:Istnieje możliwość dokonania oględzin oraz dokładnej weryfikacji stanu technicznego sprzętu
na terenie 10.BLog w Opolu, Ul. Domańskiego 68, w dni robocze, w godz. 08.00-14.00,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 261 62 54 79.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 20.05.2022 r. do godz. 14:00.
Termin składania:2022-05-20
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia do dnia 10.06.2022 r.
Sposób i miejsce realizacji: siedziba zamawiającego, tj. 10 Brygada Logistyczna, 45-820 Opole, Ul. Domańskiego 68 w dni robocze w godz.ch od 8.00 do 14.00 po wcześniejszym ustaleniu terminu lub miejsce wskazane przez Wykonawcę. Wykonawca odbierze sprzęt podlegający naprawie z siedziby Zamawiającego oraz dostarczy z powrotem po wykonaniu naprawy własnym transportem i na własny koszt. Przekazanie mienia po wykonaniu zadania
w siedzibie zamawiającego.
Wymagania:Gwarancja: 12 miesięcy.
Wybór Wykonawcy będzie uzależniony od wysokości ceny całej oferty
Sposób i miejsce dostarczenia: 10 Brygada Logistyczna, 45-820 Opole, ul. Domańskiego 68. dostawa realizowana przez Wykonawcę
Warunki płatności: płatność przelewem z odroczonym terminem płatności minimum 21 dni po dokonaniu odbioru Łodzi rozpoznawczej ŁRM nr SPTAS191D515 przez zamawiającego i dostarczenie dokumentów potwierdzających szczelność oraz prawidłowo wystawionej faktury.
Sposób przygotowania oferty: oferta powinna zostać sporządzona na formularzu cenowym (jak w załączniku), opatrzona pieczęcią firmy oraz podpisem osoby upoważnionej.
Kontakt:Szczegółowe informacje można uzyskać:
Szef Służby Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR 10 Brygada Logistyczna - kpt. Grzegorz BIENIAS nr tel: 690 114 617, st. chor. Sztab Ryszard GAJDA, nr tel.: 261 62 59 41.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.