• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie ekspertyzy i wyceny wartości rynkowej jednostki pływającej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie ekspertyzy i wyceny wartości rynkowej jednostki pływającej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Tytuł zamówienia

Wykonanie ekspertyzy i wyceny wartości rynkowej jednostki pływającej MALWINA

Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Usługa obejmuje wykonanie ekspertyzy
i wyceny aktualnej wartości rynkowej jednostki pływającej MALWINA - raport w 2 egz.(wersja papierowa) i 1 egz. (wersja elektroniczna).
Podstawowe dane jednostki:
1. Nazwa - MALWINA,
2. Klasa statku - *mKMLm2
3. Klasyfikator - PRS
4. Rok budowy - 1967,
5. GT - 33,04,
6. Długość całkowita - 17,75,
7. Szerokość - 4,20,
8. Miejsce Bazowania - Świnoujście - Ul. Fińska 5,
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/58277/details

Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 29.04.2022 r. godz. 09:00.
Termin składania:2022-04-29
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia

31.05.2022
Wymagania:8.
Warunki płatności

przelew 14 dni
9.
Stawka podatku VAT

23%
10.
Informacje czy zawarta będzie umowa

Nie
11.
Inne:

a) kryterium oceny ofert
najniższa cena oferty - brutto

b) warunek udziału w postępowaniu
posiadanie uprawnień w zakresie wyceny morskich jednostek pływających

c) warunki płatności
przelew 14 dni od daty wykonania usługi i dostarczenia faktury

Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania" .

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:d) osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami
Janusz Michalski
tel. 91 44 03 540 kom. 609 697 303
Język kontaktu:polski
Kod CPV:71621000-7
Numer dokumentu:PO-II.2630.43.22, BONe-II.241.4.1.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


 

Dziękujemy za wysłane grafiki.