• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wybór dzierżawcy Terminala w Porcie Gdynia

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wybór dzierżawcy Terminala w Porcie Gdynia
Wyróżnione

Dane kontaktowe

Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna (ZMPG S.A.) z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9, uprzejmie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania na wybór dzierżawcy Terminala, którego przeznaczeniem będzie obrót portowo-morski ładunków drobnicowych ze szczególnym uwzględnieniem przeładunku i składowania kontenerów, prowadzenia TTI morskich farm wiatrowych: rozładunek, składowanie, wstępny montaż, załadunek komponentów morskich turbin wiatrowych do montażu, z wyłączeniem przeładunku i składowania: ładunków masowych luzem, złomu i innych rodzajów odpadów oraz prowadzenia działalności stoczniowej (budowa, przebudowa, remonty, likwidacja statków i innych obiektów pływających lub ich segmentów/ części).

Postępowanie na wybór Dzierżawcy Przedmiotu Dzierżawy objętego Postępowaniem (operatora terminalu kontenerowego) – zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Postępowaniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z ofertami wstępnymi mogą składać wszyscy zainteresowani Dzierżawcy, a oferty ostateczne mogą składać wyłącznie Dzierżawcy zaproszeni do składania ofert ostatecznych.

ZMPG S.A. informuje zainteresowane Podmioty, iż termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z ofertą wstępną, upływa dnia 15.10.2021 r.

ZMPG S.A. zaprasza wszystkie Podmioty do składania wniosków oraz ofert, a także do udziału w tej procedurze.


 

Dziękujemy za wysłane grafiki.