• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Współudział w wykonaniu Ekspertyzy Nawigacyjnej w zakresie oceny wpływu MFW FEW Baltic II i związanych z nią urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Współudział w wykonaniu Ekspertyzy Nawigacyjnej w zakresie oceny wpływu MFW FEW Baltic II i związanych z nią urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Współudział w wykonaniu Ekspertyzy Nawigacyjnej w zakresie oceny wpływu MFW FEW Baltic II i związanych z nią urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich obszarach morskich
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Współudział w wykonaniu Ekspertyzy Nawigacyjnej Proszę o wypełnienie załączonego formularza ofertowego. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN -
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/597347
Składania : 11-04-2022 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/597347
Termin składania:2022-04-11
Otwarcie:Otwarcia : 11-04-2022 10:15:00
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji - 01.05.2022r.
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Oferta powinna składać się z: formularza oferty oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury / rachunku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 01.05.2022r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Doświadczenie - Wykonawca musi wykazać spełnianie warunków określonych w OPZ. W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą złożyć dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Anita Brunowicz
Uniwersytet Morski w Gdyni Oddział: Zespół Zamówień Publicznych
Morska 81/87
81-225 Gdynia
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ID 597347
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.