• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Weryfikacja układu cylindrowego SG

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Weryfikacja układu cylindrowego SG t. 6ATL 25D na okręcie MW. I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych - załączniki nr 1.
Miejsce i termin składania:Ofertę cenową należy: - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 16.09.2022r.
Termin składania:2022-09-16
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
Czas niezbędny do realizacji zadania określa Wykonawca naprawy (ilość dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia)
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z:
- por. mar. Kamil SOBCZAK tel. 261 24 25 53;
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z:
- kpt. mar. Maciej TRĘBICKI tel. 261 24 22 07
- mł. chor. mar. Robert GÓRZNY tel. 261 24 27 95;
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.