• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Weryfikacja silników

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:
Weryfikację silników typu 6ATL 25D nr 1,213 na okręcie OTrM 824, w oparciu o wymagania zawarte w Wykazie Prac Naprawczych - załącznik nr 1;

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykaz Prac Naprawczych - załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania:II. Miejsce i sposób składania oferty:
Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
w terminie do dnia 14.01.2022 r.
Termin składania:2022-01-14
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
-14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, wraz z wydaniem wymaganych w WPN dokumentów;
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto;
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Kontakt:V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować:
- kpt. mar. Kamil SOBCZAK tel. 723 062 354, 261 24 25 53;
- st. chor. sztab. mar. Sławomir MURAWSKI tel. 261 24 24 61; W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę o kontakt:
- kpt. mar. Miłosz GAJDA tel. 261 24 23 10.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.