• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego oraz prowadzenie strzeżonego parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie - zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147 tj.)
2. Przedmiot zapytania: usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu sławieńskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub przystani i prowadzenie strzeżonego parkingu do przechowywania statków lub innych obiektów pływających do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i przechowywanie.
Miejsce i termin składania:3. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy umieścić w kopercie szczelnie zamkniętej w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty i złożyć najpóźniej w dniu 10 marca 2023 roku do godz. 10;00 na Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Sławnie, Ul. Sempołowskiej 2a, wysłać listownie na adres Starostwo Powiatowe w Sławnie, Ul. Sempołowskiej 2a, 76- 100 Sławno.
Termin składania:2023-03-10
Otwarcie:Otwarcie ofert i wybór jednej najkorzystniejszej nastąpi w dniu 10 marca 2023 roku.
Miejsce i termin realizacji:Wykonanie wyżej wymienionej usługi- w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 roku.
Wymagania:1. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj .) określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1
/decyduje data wpływu/
Na kopercie należy umieścić dopisek: ,,Zapytanie ofertowe nr BS.5520.1.2023.VI "
Kontakt:Informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia udziela Adam Poprawski, Katarzyna Gut tel. 59 810 64 24
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:BS.5520.1.2023.VI
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.