• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

dla zadania polegającego na usuwaniu i przechowywaniu statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie - zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U 2020, poz. 350).

II. Przedmiot zapytania.

Usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych powiatu wrzesińskiego prowadzonych przez osoby znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będące pod wpływem środka odurzającego poprzez wprowadzenie do strzeżonego portu lub do przystani, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienie go na strzeżonym własnym parkingu do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie lub przechowywanie.

III. W ofercie należy podać następujące dane:

1. Proponowaną cenę (netto i brutto) usługi polegającej na usunięciu:
a) rowerów wodnych i skuterów wodnych,
b) poduszkowców,
c) statków o długości kadłuba do 10 m,
d) statków o długości kadłuba do 20 m,
e) statków o długości kadłuba powyżej 20 m.
2. Proponowaną cenę (netto i brutto) za każdą dobę przechowywania dla:
a) rowerów wodnych i skuterów wodnych,
b) poduszkowców,
c) statków o długości kadłuba do 10 m,
d) statków o długości kadłuba do 20 m,
e) statków o długości kadłuba powyżej 20 m.
3. Proponowany sposób zabezpieczenia statków i innych obiektów pływających (miejsce postoju, informacje nt. oświetlenia i monitoringu).
4. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia.
Miejsce i termin składania:VI. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć najpóźniej do 10.11.2021 r. w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego we Wrześni, Chopina 10, 62-300 Września, wysłać listownie na adres jw. (decyduje data wpływu) lub przesłać na adres email: starostwo@wrzesnia.powiat.pl
Termin składania:2021-11-10
Wymagania:IV. Do oferty należy dołączyć oświadczenia, że:

1. Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i możliwości techniczno - organizacyjne gwarantujące wykonanie powyższych usług.
2. Oferent podejmuje się całodobowej dyspozycji w zakresie usług objętych ofertą.

V. Kryterium oceny oferty - 100% cena.
Kontakt:VII. Zapytania o przedmiot zamówienia.
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Urszula Łabęda - naczelnik Wydziału Budownictwa i Środowiska - tel. 61 640 44 57 oraz Katarzyna Szymankiewicz - inspektor Wydziale Budownictwa i Środowiska - tel. 61 640 45 16.
Język kontaktu:polski
Źródło:

GRUA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.