• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Usługi nurkowe

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Usługi nurkowe wspomagające obsługę OH administrowanych przez ZZ Opole
Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje usługi nurkowe, w ramach których grupa nurkowa poświadcza gotowość do przystąpienia do pracy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego. Cena jednostkowa roboczogodz. pracy grupy nurkowej powinna uwzględniać również dojazd do miejsca realizacji usługi. Miejsce wykonywanie prac nurkowych obejmuje 12 obiektów hydrotechnicznych od km 105,6 do km 180,5 rzeki Odry znajdujących się na terenie Zarządu Zlewni Opole. Szczegółowy zakres prac obejmuje: stawianie zamknięć remontowych na śluzach i jazach, uszczelnianie tych zamknięć, prace przy wymianie kozłów jazowych, wymianę łożysk wrót śluzowym, sprawdzanie zasuw kanałów śluz oraz sprawdzanie uszczelnień gumowych sektorów jazowych.

Usługi nurkowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przy użyciu własnego sprzętu nurkowego oraz Wykonawca powinien dysponować obiektem pływającym typu barka z pchaczem lub ponton z pchaczem. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapewnienia drobnego sprzętu niezbędnego do wykonania prac.

Prace należy wykonywać z zachowaniem zasad i wymogów BHP.

Rozliczenie kosztów za usługi nastąpi każdorazowo po wykonaniu zlecenia, na podstawie ilości faktycznie przepracowanych przez grupę nurków godzin poświadczonych protokołem przez kierownika obiektu hydrotechnicznego, na którym realizowane są prace lub pracownika Zespołu ds. Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni Opole.

Obiekty Hydrotechniczne w Zarządzie Zlewni w Opolu: 12 szt. - Januszkowice, Krępa, Krapkowice, Rogów, Kąty, Groszowice, Opole, Wróblin, Dobrzeń, Chróścice, Zawada i Ujście Nysy.
Miejsce i termin składania:Termin złożenia oferty 22.02.2023 12:00
Termin składania:2023-02-22
Wymagania:Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do postępowania

Warunki realizacji umowy

Informacje zawarte w projekcie umowy

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w zapytaniu ofertowym i załącznikach do postępowania
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
Odrowążów 2
45-089 Opole
Marta Dzikiewicz
tel.774074701
Język kontaktu:polski
Kod CPV:98363000-5
Numer dokumentu:GL.ROZ.2711.23.2023.30E
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.