• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Usługa transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji Gdańsk-Elbląg na łączu symetrycznym o przepustowości 50/50Mbps przez okres 36 miesięcy

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Usługa transmisji danych w wydzielonym kanale w relacji Gdańsk-Elbląg na łączu symetrycznym o przepustowości 50/50Mbps przez okres 36 miesięcy
Standard

Dane kontaktowe

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transmisji danych w wydzielonym kanale  standardu Ethernet pozostającym w separacji od ruchu publicznego i kontrolnego. Usługa powinna być świadczona w oparciu o łącza światłowodowe, miedziane lub radiowe o przepustowości symetrycznej nie mniejszej niż 50/50Mbps liczonej na warstwie 2 modeli ISO/OSI. Miejscami terminacji usługi są budynki będące w zarządzie Zamawiającego tj.:

Strona A:

  1. Siedziba Główna Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
    pomorskie

Strona B:

  1. Delegatura Słupsk Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Browarna 82, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

lub

  1. Oddział Techniczny Urzędu Morskiego w Elblągu, ul. Radomska 23, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

lub

  1. Placówka Straży Granicznej w Elblągu, ul. Kotwiczna 2, 82-300 Elbląg, woj. kujawsko-pomorskie

Łącze będzie utrzymywane przez okres 36 miesięcy. Czas uruchomienia łącza oraz gwarantowany czas naprawy jest brany pod uwagę przy ocenie ofert.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSMISJI DANYCH W WYDZIELONYM KANALE STANDARDU ETHERNET POZOSTAJĄCYM W SEPARACJI OD RUCHU PUBLICZNEGO I KONTROLNEGO. USŁUGA POWINNA BYĆ ŚWIADCZONA W OPARCIU O ŁĄCZA ŚWIATŁOWODOWE, MIEDZIANE LUB RADIOWE O PRZEPUSTOWOŚCI SYMETRYCZNEJ NIE MNIEJSZEJ NIŻ 50/50MBPS LICZONEJ NA WARSTWIE 2 MODELI ISO/OSI. MIEJSCAMI TERMINACJI USŁUGI SĄ BUDYNKI BĘDĄCE W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO TJ.:
STRONA A:
A) SIEDZIBA GŁÓWNA URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI, UL. CHRZANOWSKIEGO 10, 81-338 GDYNIA,
WOJ. POMORSKIE
STRONA B:
B) DELEGATURA SŁUPSK URZĘDU MORSKIEGO W ELBLĄGU, UL. BROWARNA 82, 82-300 ELBLĄG, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
LUB
C) ODDZIAŁ TECHNICZNY URZĘDU MORSKIEGO W ELBLĄGU, UL. RADOMSKA 23, 82-300 ELBLĄG, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
LUB
D) PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W ELBLĄGU, UL. KOTWICZNA 2, 82-300 ELBLĄG, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
ŁĄCZE BĘDZIE UTRZYMYWANE PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY. CZAS URUCHOMIENIA ŁĄCZA ORAZ GWARANTOWANY CZAS NAPRAWY JEST BRANY POD UWAGĘ PRZY OCENIE OFERT.
Data publikacji: 2020-09-14

Dziękujemy za wysłane grafiki.