• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Uruchomienie i sprawowanie funkcji operatora Tramwaju Wodnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Uruchomienie i sprawowanie funkcji operatora Tramwaju Wodnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do składania ofert na uruchomienie i sprawowanie funkcji operatora Krakowskiego Tramwaju Wodnego na rzece Wiśle przez 2 lata w okresie od 1 czerwca do 30 września, w latach 2023-2024.

Przewoźnik - operator będzie miał prawo do nieodpłatnego korzystania z przystanków Krakowskiego Tramwaju Wodnego, zlokalizowanych w następujących miejscach:

Tyniec
Tor Kajakowy Kolna
Dom Papieski - Dębniki
Most Grunwaldzki - ICE
Most Piłsudskiego - Podgórze
Most Kotlarski - Zabłocie Stacja Wisła
Galeria Kazimierz
Paulińska - Kościół na Skałce
Most Dębnicki - Zwierzyniec
Flisacka - Salwator
Hotel Eva - KKW 29

Obowiązki operatora:

Codzienne przejazdy tramwajem wodnym na dwóch trasach pomiędzy przystankami początkowym i końcowym zgodnie z harmonogramem ustalonym z tut. Jednostką w latach 2023-2024 w okresie od 01.06 do 30.09, w godz.ch 10:00 - 18:00

a) trasa I - minimum 8 kursów dziennie,

trasa I - obowiązują dwa bilety na odcinki trasy:

Galeria Kazimierz - Flisacka Salwator - jeden bilet

Flisacka Salwator - Galeria Kazimierz - jeden bilet

obejmuje przystanki:

Galeria Kazimierz
Paulińska - Kościół na Skałce
Most Dębnicki -Zwierzyniec
Flisacka - Salwator
Dom Papieski - Dębniki
Most Grunwaldzki - ICE
Most Piłsudskiego - Podgórze
Most Kotlarski - Zabłocie Stacja Wisła
Galeria Kazimierz

b) trasa II - minimum 1 kurs dziennie.

trasa II - obowiązują dwa bilety, na odcinki trasy, obejmuje przystanki:

Kraków ?Tyniec - jeden bilet

Paulińska - Kościół na Skałce
Hotel Eva- KKW 29
Tyniec

Tyniec ? Kraków - jeden bilet

Tyniec
Hotel Eva - KKW 29
Paulińska - Kościół na Skałce

Utrzymanie czystości na przystankach.
Wydruk informacji o KTW na 12 tablicach PCV o wymiarach 60,5 x 75,5 [cm].
Umieszczenie na jednostkach pływających loga KTW. Rozmiar i umiejscowienie loga zależy od rodzaju jednostki, należy je uzgodnić z ZZM
Dysponowanie flotą minimum trzech jednostek jednolitych z aktualnym świadectwem zdolności żeglugowej (wymagane zdjęcia + świadectwo)
Remont co najmniej jednego pontonu w roku, w zakresie:
a) ponton stalowy z trapem o wymiarach w metrach: 10 x 3 x 1 (powierzchnia około 90 m2) Zakres prac: transport, piaskowanie, dwukrotne zabezpieczenie podkładem epoksydowym, malowanie nawierzchni farbą poliuretanową RAL 9004, uszczelnienie włazów, konserwacja oraz oczyszczenie od środka, montaż zabezpieczeń
b) ponton rurowy z trapem o wymiarach w metrach 8 x 2 x 0,9 (powierzchnia około 18 m2)

Zakres prac: transport, piaskowanie, naprawa poszycia pływaków, dwukrotne zabezpieczenie podkładem epoksydowym, malowanie nawierzchni farbą poliuretanową RAL 9004, montaż zabezpieczeń, wymiana nawierzchni drewnianej (drewno iglaste), grubość desek minimum 30 mm.
Miejsce i termin składania:Oferty należy składać do dnia 27.03.2023 r. w godz.ch funkcjonowania sekretariatu w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przy Ul. Reymonta 20 lub na adres email: sekretariat@zzm.krakow.pl.
Termin składania:2023-03-27
Wymagania:Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia wskazane na formularzu ofertowym, a ponadto: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy, właściwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat realizowanych i pobieranych przez te urzędy.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie nie przewiduje dofinansowania projektu.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zastrzega sobie możliwość przedłużenia umowy o kolejny okres.
Uwagi:Kryterium wyboru oferenta stanowi:

Ceny:

Trasa I i II

a)Bilet jednostkowy

b)Bilet ulgowy dla:

-dzieci do lat 6, uczniów, studentów, emerytów, posiadaczy KKM,

Przewóz rowerów - cena
Pomoc w zabezpieczeniu pontonów podczas zagrożenia powodziowego; wymagane jest posiadanie sprawnej łodzi roboczej posiadającej świadectwo zdolności żeglugowej lub posiadanie podpisanej umowy z wykonawcą na świadczenie ww. usługi.

Wartość ocen:

Punkt 1- 60% - obliczane wg wzoru:

- cena jednostkowa biletu - 60%

Cena= (Cena najniższa : Cena oferenta)* 60%

- cena biletu ulgowego - 10 %

Cena= (Cena najniższa : Cena oferenta)* 10%

Punkt 2 - 20%

Punkt 3 - 10%
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.