• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Sondaż Dna

Standard

Dane kontaktowe

Opis:25559 - SONDAŻ DNA PRZY NABRZEŻU CHEMIKÓW, CHEMIKÓW NOWE I BARKOWYM - 1 kpl.
Treść zapytania:
Grupa Azoty ,,FOSFORY" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.
Dla złożenia prawidłowej oferty konieczna jest wizja lokalna w celu uszczegółowienia zakresu prac. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej oraz pytań technicznych:
DZIAŁ SPRZEDAŻY USŁUG PORTOWYCH, Adam Kapusta tel. 58 34 38 274, kom. 669 600 364, e-mail: a.kapusta@fosfory.pl
Zakres prac:
- sondaż dna przy nab. Chemików, Chemików Nowym i Barkowym,
- sondaż w skali 1:1000,
- zaznaczone polery,
- sondaż należy wykonać 50 m do nabrzeża,
- sondaż autoryzowany przez uprawnioną służbę hydrograficzną.
Załączniki do zapytania:
1. Oświadczenie Oferenta dotyczące klauzuli sankcyjnej - prosimy o załączenie podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji (KRS) oświadczenia.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. SONDAŻ DNA PRZY NABRZEŻU CHEMIKÓW, CHEMIKÓW NOWE I BARKOWYM 1 KPL -
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1484192,bc905b08d7d817e3343d740b5f46148a.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
15- 02- 2023 11: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
22- 02- 2023 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
20- 02- 2023 11: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1484192,bc905b08d7d817e3343d740b5f46148a.html
Termin składania:2023-02-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 28.02.2023r.
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Beata Komorska
tel: (+48 58) 34-38-277
e-mail: b.pyra@fosfory.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z731/311695
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.