• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Remont łodzi motorowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Remont łodzi motorowych Zarządu Zlewni w Poznaniu
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie łodzi motorowej Wełna i statku Gil do przeglądu technicznego statku żeglugi śródlądowej przeprowadzonej na podstawie art. 34j. ustawy o żegludze śródlądowej z dnia 21 grudnia 2000 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1568 ze zm.).

I. Łódź motorowa WEŁNA

Zakres prac:

Wyciągnąć statek na ląd,
Oczyścić kadłub poniżej linii wodnej ze szlamu, wodorostów i rdzy, odnowić powłokę malarską, pomalować farbami antykorozyjnymi.
Dokonać przeglądu silnika/regulacja zaworów, wtryskiwaczy, wymiana oleju i filtrów.
Dokonać przeglądu armatury wodnej - pompy zęzowej i instalacji paliwowej i wydechowej, w razie potrzeby wykonać naprawę.
Sprawdzić luzy w ułożyskowaniu wału - dokonać pomiaru ,,bicia" walu napędowego.
Dokonać pomiarów odporności izolacji instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych - uzyskać protokół.
Naprawa instalacji elektrycznej tablicy przejazdowej.
Wymiana sygnału ostrzegawczego (trąbki).
Wymiana zaworów p.poż.
Wykonać przegląd techniczny i uzyskać orzeczenie techniczne inspektora PRS z przeglądu technicznego statku żeglugi śródlądowej.
Malowanie siłowni (maszynowni).
Wymiana pompy wewnętrznej.
Uszczelnienie kingstonów (wymiana uszczelnienia).
Zabezpieczenie tłumika w maszynowni.
Wykonanie tłumika do agregatów.
Naprawa prostowników.
Sprawdzić WC na rufie (brak wody), ujęcie wyżej lustra wody.
W miejscu korków spustowych wody zamontować kraniki spustowe.
Sprawdzenie instalacji sanitarnej + zbiornik, wyczyszczenie, odkamienienie, dorobienie wlewu do zbiornika na pokładzie.
Konserwacja i naprawa zamknięć okiennych w maszynowni, rozruszanie (bardzo ciężko się zamykają).

II. Statek GIL

Zakres prac:

Przegląd zespołu napędowego : Regulacja silnika, wymiana olejów, płynów i filtrów. Regulacja przekładni. ocena wału pędnego.
Przegląd i naprawa układu chłodzenia silnika, układu wydechowego, układu zasilania.
Przegląd instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych oraz pomiary skuteczności.
Przegląd i naprawa inst. Zęzowej i sanitarnej.
Przegląd i naprawa podnośnika hydraulicznego HDS i uzyskanie stosownych dokumentów dopuszczające urządzenie do eksploatacji.
Naprawa instalacji grzewczej.
Prace naprawcze na pokładzie: Uzupełnienie relingów, prace spawalnicze, prace ślusarskie.
Naprawy stolarki wewnątrz pomieszczeń kajuta, ,kuchenka, łazienka, sterówka.
Wymiana belek drewnianych na dziobie statku.
Usunięcie starej powłoki i malowanie wnętrz: sterówki, kajuty, maszynowni.
Usunięcie starej powłoki i malowani nadbudówek, pokładu i burt.
Miejsce i termin składania:Termin złożenia oferty
09.12.2021 10:00
Termin składania:2021-12-09
Wymagania:Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca:

1. składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

2. wykaże, że dysponuje sprzętem m.in. do wyciągnięcia statku na ląd, niezbędnym do realizacji zamówienia, posiadającym aktualne badania techniczne.
Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania ofertowego.
Kontakt:Krzysztof Jagodziński
tel.(61) 850 84 00
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241100-7
Numer dokumentu:PO.ROZ.281.1033.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.