• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Realizacja zadania nr 13526 pn. ,,Budowa windy wraz osprzętem dla nurków w budynku nr 53, 54 w Porcie Wojennym Gdynia w formie zaprojektuj i zbuduj"

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Realizacja zadania nr 13526 pn. ,,Budowa windy wraz osprzętem dla nurków w budynku nr 53, 54 w Porcie Wojennym Gdynia w formie zaprojektuj i zbuduj"
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Realizacja zadania nr 13526 pn. ,,Budowa windy wraz osprzętem dla nurków w budynku nr 53, 54 w Porcie Wojennym Gdynia w formie zaprojektuj i zbuduj".
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/641467
Składania : 08-08-2022 10:30:00
Termin składania:2022-08-08
Otwarcie:Otwarcia : 08-08-2022 11:00:00
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego
na podstawie zapisów Regulaminu Wewnętrznego Zamawiającego (Regulamin OiB) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
W załącznikach do postępowania zamieszczono Ogłoszenie związane z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu musi być sporządzony w języku polskim, w formie elektronicznej i być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej i być opatrzony podpisem osobistym (elektronicznym) lub podpisem zaufanym.
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców.
W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.
Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.
Przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" służy do:
Zadawania pytań
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
Przesłania odwołania/inne
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany Ogłoszenia, zmiany terminu składania i otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Formularz
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp.
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni
Jana z Kolna 8b
81-301 Gdynia
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2022
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ID 641467, 9/WIB/R/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.