• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej i próby ciśnieniowej na okręcie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej i próby ciśnieniowej na okręcie
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przygotowanie zbiorników ciśnieniowych do rewizji wewnętrznej, zewnętrznej
i próby ciśnieniowej na okręcie TR 642;
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykaz Prac Naprawczych - załącznik nr 1.
Miejsce i termin składania:Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl

w terminie do dnia 17.01.2022 r.
Termin składania:2022-01-17
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
-14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia do naprawy;
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto;
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku oraz słownie;
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia.
Kontakt:Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować:
- kpi mar. Kamil SOBCZAK tel. 723 062 354, 261 24 25 53;
- st. chor. sztab. mar. Sławomir MURAWSKI tel. 261 24 24 61;
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę o kontakt:
- kpl. mar. Leszek TABAT
tel. 261 24 24 66.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.