• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przeprowadzenie naprawy bieżącej magnetometra przenośnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przeprowadzenie naprawy bieżącej magnetometra przenośnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przeprowadzenie naprawy bieżącej magnetometra przenośnego TM-90
Opis przedmiotu zamówienia:
- Wykazy Prac Naprawczych - załączniki nr 1
Miejsce i termin składania:Ofertę cenową należy: - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 17.03.2023 r.
Termin składania:2023-03-17
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
Czas niezbędny do realizacji zadania określa Wykonawca naprawy (ilość dni roboczych od dnia podpisania umowy).
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Kontakt:Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z kpt. mar. Kamil SOBCZAK tel. 261-24-20-90 i st. chor. mar. Krzysztof Murawski tel. 261 24-22-26.
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z kmdr ppor. Leszek TABAT tel. 261 24-24-66.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.