• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przegląd z Legalizacją tratw ratunkowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Przegląd z Legalizacją tratw ratunkowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przegląd z Legalizacją tratw ratunkowych 10 osobowych w pojemniku sztywnym AMW STOMIL - 21 szt
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przegląd z Legalizacją tratw ratunkowych 10 osobowych w pojemniku sztywnym AMW STOMIL - 21 szt.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=43411561

TERMIN SKŁADANIA ofert
15-03-2023 11:00:00
Termin składania:2023-03-15
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 15-03-2023 11:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena do oferty należy dołączyć kalkulację ceny oferty

Załączniki:
zał. nr 4 do zaproszenia - kalkulacja ceny oferty.xlsx
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:7/P/SRM/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.