• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Przegląd serwisowy łodzi

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Cz. I - Przegląd serwisowy łodzi S-5200 z ORP MAĆKO, Cz. II - Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN-4800 z ORP PIAST, Cz. III - Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN-4800 z ORP LECH, Cz. IV - Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN 12000 z BGR, Cz. V - Przegląd serwisowy łodzi SŁR 6200 z BGR
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I - Przegląd serwisowy łodzi S-5200 z ORP MAĆKO CZĘŚĆ II - Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN-4800 z ORP PIAST CZĘŚĆ III - Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN-4800 z ORP LECH CZĘŚĆ IV - Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN 12000 z BGR CZĘŚĆ V - Przegląd serwisowy łodzi SŁR 6200 z BGR
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=42969711

TERMIN SKŁADANIA ofert
09-03-2023 11:00:00
Termin składania:2023-03-09
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 09-03-2023 11:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1. Przegląd serwisowy łodzi S-5200 z ORP MAĆKO

cz. I.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. I.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. I.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN-4800 z ORP PIAST

cz. II.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. II.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. II.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. II.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN-4800 z ORP LECH

cz. III.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. III.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. III.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. III.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN 12000 z BGR

cz. IV.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. IV.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. IV.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. IV.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5. Przegląd serwisowy łodzi SŁR 6200 z BGR

cz. V.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. V.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. V.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

cz. V.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1. Przegląd serwisowy łodzi S-5200 z ORP MAĆKO

cz. I.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

2. Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN-4800 z ORP PIAST

cz. II.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

3. Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN-4800 z ORP LECH

cz. III.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

4. Przegląd serwisowy łodzi ŁZPN 12000 z BGR

cz. IV.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

5. Przegląd serwisowy łodzi SŁR 6200 z BGR

cz. V.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:4/P/SRM/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.