• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Przebudowa Nabrzeża

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk wraz z wymianą wodociągu (nr postępowania NPR/IH/2023/015)
SEKCJA III - INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia
Przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk wraz z wymianą wodociągu (nr postępowania NPR/IH/2023/015)
3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Nabrzeża Szczecińskiego Przeładunkowego w Porcie Gdańsk wraz z wymianą wodociągu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Miejsce i termin składania:- SEKCJA VI - INFORMACJE DODATKOWE pkt 9:
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy Ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr: 10B
- Kancelaria ogólna, w terminie do: 20.10.2023 r. godz. 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2. SIWZ.
W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty - decyduje data, godz. wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.
Termin składania:2023-10-20
Otwarcie:Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy Ul. Zamkniętej 18, w sali nr: 9B w dniu: 20.10.2023 r. godz. 11:15.
Numer dokumentu:2023/BZP 00398585
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.