• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Prefabrykacja, montaż i demontaż zastaw kanałowych (szandorów) czerpni wody morskiej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Prefabrykacja, montaż i demontaż zastaw kanałowych (szandorów) czerpni wody morskiej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:24266 Prefabrykacja, montaż i demontaż zastaw kanałowych (szandorów) czerpni wody morskiej na terenie Grupy Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. w Gdańsku
Treść zapytania:
Grupa Azoty "FOSFORY" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzoną na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.grupaazoty.com/.
Prosimy o załączenie oferty pdf z zakresem prac, ceną, terminem realizacji oraz warunkami płatności. Prosimy również o dołączenie oświadczenia o zapoznaniu się z załączonym wzorem umowy oraz jej akceptacji, a także przesłanie kopii polisy OC.
Kontakt w sprawie wizji lokalnej (obowiązkowa) oraz pytań technicznych:
Wydział Utrzymania Ruchu, tel. 669 600 400, e-mail: d.niemynski@fosfory.pl
Wydział Produkcji Kwasu Siarkowego, tel. 885 770 205, e-mail: m.wozniak@fosfory.pl
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Prefabrykacja, montaż i demontaż zastaw kanałowych (szandorów) czerpni wody morskiej 1 KPL -
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1351703,337958db685bc66aaf8052d6b15f8385.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
16- 05- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
25- 05- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
19- 05- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1351703,337958db685bc66aaf8052d6b15f8385.html
Termin składania:2022-05-25
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - postój remontowy czerwiec 2022r.
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Termin płatności: 30 dni
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Koszt transportu: po stronie dostawcy
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Agnieszka Król
tel: +48 58 34 38 377
e-mail: a.krol@fosfory.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z59/474578
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.