• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Pinger i części /160017462/

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Pinger & parts /160017462/;
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, Ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).
Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk Ul. Stary Dwór 9
Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.
Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów.
Pozdrawiam.
Zamawiający informuje, że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. ,,Ogólne warunki zamówienia" dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
W przypadku ofert składanych przez podmioty mające rezydencję podatkową na terytorium RP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w wypadku braku możliwości potwierdzenia, że wskazany w ofercie rachunek bankowy wykonawcy jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT
Dear Sirs,
LOTOS Petrobaltic kindly invites you to send your quotation for specified items.
Prices based on DDP Gdańsk, Poland, payment net 30 days after receipt of the invoice
Please submit offers via the Logintrade purchasing platform
Best regards.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Pinger ULB-362PL/B37 LAMPA PODWODNA Z STRATY MOCY 37,5kHz 1 szt.
2. Bateria do pingera ULB-362PL PODWODNA BEACON 1 szt.
3. RJE International, Inc PRS-275 Pinger 1 szt.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Pinger & parts /160017462/;"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1328873,adc31d768b682a152c4e697a60db33bc.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
07- 04- 2022 17: 20
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
13- 04- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
12- 04- 2022 15: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1328873,adc31d768b682a152c4e697a60db33bc.html
Termin składania:2022-04-13
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Joanna Sułecka
tel:
e-mail: joanna.sulecka@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z746/114523
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.