• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Oznakowanie drogi wodnej rzeki

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Oznakowanie drogi wodnej rzeki Warty w km 28+000 - 68+200" - wykonanie wraz z montażem nowego oznakowania nawigacyjnego przystosowanego do żeglugi nocnej - brzegowego
Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana oznakowania nawigacyjnego na szlaku żeglownym śródlądowej drogi wodnej RZEKA WARTA km 28+000 - 68+200 polegająca na wykonaniu oraz montażu fabrycznie nowych znaków zgodnych z zarządzeniem nr 10/2021 z dnia 17.02.2021 r. ,,Instrukcja utrzymania śródlądowych dróg wodnych".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania:Termin złożenia oferty 06.10.2022 11:00
Termin składania:2022-10-06
Wymagania:Masz pytanie do zamawiającego Elżbieta Janicka?

Zapytaj

0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy

Etap postępowania Złożenie oferty
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca potwierdza wykonanie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz dokumentów o których mowa w pkt 6 Zapytania Ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca potwierdza wykonanie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca potwierdza wykonanie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz dokumentów o których mowa w pkt 6 Zapytania Ofertowego

Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy
Kontakt:Elżbieta Janicka
tel.664763070
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34928430-1
Numer dokumentu:PO.ZPU.1.2811.19.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.