• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Opracowanie koncepcji rozwoju energetyki wodnej poprzez identyfikację możliwych do wdrożenia rozwiązań technicznych, organizacyjnych, prawnych zdolnych do realnego podniesienia efektywnoś

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Opracowanie koncepcji rozwoju energetyki wodnej poprzez identyfikację możliwych do wdrożenia rozwiązań technicznych, organizacyjnych, prawnych zdolnych do realnego podniesienia efektywnoś
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Opracowanie koncepcji rozwoju energetyki wodnej TAURON EKOENERGIA sp. z o.o., poprzez identyfikację możliwych do wdrożenia rozwiązań technicznych, organizacyjnych, prawnych zdolnych do realnego podniesienia efektywności ekonomicznej eksploatacji posiadanego majątku wytwórczego.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swoz.tauron.pl/app/demand/notice/public/13015087/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2022-05-23 13:00
Termin składania:2022-05-23
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
Określone w paragrafie 1 ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia
Uwagi:Dodatkowe informacje:
1. W celu pobrania dokumentacji obiektów należy podpisać umowę o zachowaniu poufności stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ.
2. Oferta może zostać złożona przez Wykonawcę, który jest uczelnią publiczną, państwowym instytutem badawczym, instytutem PAN lub inną jednostką naukową będąca organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ewaluacji na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, informacji dotyczących działalności podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanych dalej ,,ewaluowanymi podmiotami", w okresie objętym ewaluacją, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok jej przeprowadzenia, którego dyscyplina naukowa / wydział wskazany do realizacji zadania posiada co najmniej kategorię A.
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Dorota Chalecka
Telefon do osoby kontaktowej:
516114373
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:PNP/TE/02546/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.