• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Określenie rzeczywistej nośności urządzeń cumowniczych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Określenie rzeczywistej nośności urządzeń cumowniczych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:NPR/IH/2022/012 - Określenie rzeczywistej nośności urządzeń cumowniczych w Porcie Gdańsk
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest określenie rzeczywistej nośności urządzeń cumowniczych w Porcie Gdańsk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2022-08-10 11:00
Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy Ul. Zamknięta 18, w pokoju nr: 10B - Kancelaria Ogólna, w terminie do: 10.08.2022 r. do godz. 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt 11.2 SIWZ. W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty - decyduje data, godz. wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.
Termin składania:2022-08-10
Otwarcie:Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy Ul. Zamknięta 18, w sali 9A, w dniu: 10.08.2022 r. o godz. 11:15.
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: do 72 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie oceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Numer dokumentu:2022/BZP 00273434
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.