• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej
Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-11
Kategoria: przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Przedmiot: Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej
Organizator: Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów
Adres: Portowa 10, 84-120 Władysławowo
Województwo / powiat: pomorskie, powiat pucki
Państwo: Polska
Telefon / fax: tel. 502350843
E-mail: zg@zrm-op.org
Opis: Zrzeszenie Rybaków Morskich- Organizacja Producentów informuje, że w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji operacji w zakresie działania 1.4 ,,Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej" w zakresie poddziałania, o którym mowa w art. 40 ust.1 lit. c oraz i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 ogłasza nabór na (od 5 do 8) stanowisk Koordynatora projektu w okresie od 20 sierpnia 2022 do 31 sierpnia 2023.
Zakres pracy koordynatora
a) planowanie działań - harmonogram rejsów (weryfikacja odstępów pomiędzy kolejnymi rejsami 24H)
b) udział w przygotowaniu założeń planowanych rejsów badawczych
c) pomoc przy instalacji i oprogramowania i uzyskania loginu i konta na serwerze MIR-PIB
d) nadzór nad poprawnością merytoryczną prowadzonych badawczych rejsów połowowych (kontrola używanych narzędzi połowowych , ocena ilościowa i jakościowa produktów rybołówstwa poławianych podczas rejsów badawczych)
e) weryfikacja raportów połowowych i klasyfikowanie ich zgodna / niezgodna
f) decydowanie o sposobie reakcji na sytuacje nieprzewidziane,
g) rozliczanie (wg potrzeb) z zadań wykonawców tj. armatorów ( jeśli potrzebna odprawa przed wyjściem w morze i powrót, szkolenie i doszkalanie w użytkowaniu aplikacji),
h) Zatwierdzanie całej dokumentacji i pomoc przy rozliczaniu wniosków
i) Kontrolne wyjścia w morze (wg potrzeb)
w zakresie godzinowym:
Przygotowanie konta email i aplikacji (rbh) (średnio) 0,1h/statek
inspekcja na wyjściu statku w morze (rbh), sprawdzenie oprogramowania 1h/statek
powrót z portu z wyjścia statku (rbh) wygenerowanie raportu połowowego 0,5h/statek
Sprawdzenie raportu i zakwalifikowanie operacji jako zgodna / niezgodna 0,5h/statek
inspekcja po powrocie statku z morza (rbh) - rodzaj i ilość używanego sprzętu połowowego 1h/statek
powrót z portu z zejścia statku z morza (rbh) 0,5h/statek
dni roboczych (ilość akcji na jeden statek) 20-25
ilość rbh na jeden statek 108
ilość statków obsługiwanych przez koordynatora 12-15
Miejsce i termin składania: Koniec terminu składania ofert
2022-08-19
Termin składania: 2022-08-19
Miejsce i termin realizacji: Termin realizacji zamówienia
2023-08-31
Uwagi: Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Kryterium ceny: 100%
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem C= (Cn÷Co) x 100 punktów
C - przyznane punkty,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Co - cena oferty ocenianej.
- Doświadczenie w realizacji i koordynowaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1000).
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
2. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym
3. złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych
4. które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert
Numer dokumentu: 07/10/08/2022
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA


Dziękujemy za wysłane grafiki.