• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawy i przeglądy SpW z OSzŻ MW

Strona główna Ogłoszenia PRZETARG NA: Naprawy i przeglądy SpW z OSzŻ MW
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Naprawy i przeglądy SpW z OSzŻ MW z podziałem na części:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=42455322

TERMIN SKŁADANIA ofert
27-02-2023 11:00:00
Termin składania:2023-02-27
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 27-02-2023 11:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1. Naprawa bieżąca łodzi motorowych szkolnych S-5200/1 i S-5200/2

CZĘŚĆ I.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ I.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ I.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Przegląd serwisowy silników i agregatów prądotwórczych

CZĘŚĆ II.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ II.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ II.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ II.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1. Naprawa bieżąca łodzi motorowych szkolnych S-5200/1 i S-5200/2

CZĘŚĆ I.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena

2. Przegląd serwisowy silników i agregatów prądotwórczych

CZĘŚĆ II.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:12/P/STO/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.