• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa uszkodzenia systemu odbojowego na nabrzeżu niskim

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa uszkodzenia systemu odbojowego na nabrzeżu niskim
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa uszkodzenia systemu odbojowego na nabrzeżu niskim na Falochronie Wschodnim w Świnoujściu.
6.
Opis przedmiotu zamówienia
Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z rysunkiem nr C-D-002
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/68222/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 10.08.2022. godz. 11:00, wypełniając systemowy formularz oferty oraz załączając stosowne referencje, potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
Termin składania:2022-08-10
Miejsce i termin realizacji:7.
Termin wykonania zamówienia
do 90 dni od podpisania umowy
Wymagania:3.
Rodzaj zamówienia
Robota budowlana
8.
Warunki płatności
uregulowane z rachunku TUiR Warta S.A. ul. Dworcowa 1A 70-206 Szczecin, nr szkody W202205250231, jako ubezpieczyciela statku ,,Strażak 26", który wyrządził szkodę w nabrzeżu
9.
Stawka podatku VAT
0% VAT
art. 83 ust. 1 pkt. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14 z późn. zm.) za usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych
10.
Informacje czy zawarta będzie umowa
tak
11.
Inne:

a) warunek udziału w postepowaniu
Wykonanie przynajmniej 1 usługi polegającej na montażu lub wymianie systemu odbojowego na budowlach hydrotechnicznych.
b) kryterium oceny ofert
najniższa cena brutto

c) okres gwarancji
12 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego
okres rękojmi rozszerza się na 15 miesięcy, tzn. o 3 miesiące ponad okres gwarancji

d) warunki płatności:
przelew z rachunku TUiR Warta S.A. ul. Dworcowa 1A 70-206 Szczecin, nr szkody W202205250231,

e) miejsce dostawy
Nie dotyczy
f) dodatkowe wymagania
Dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu referencje wykonania prac polegających na montażu lub wymianie odbojnic na budowlach hydrotechnicznych.
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:12.
Osoba upoważniona do kontaktu
Grażyna Barańska, tel. 91 44 03 490
Jacek Zawadzki, tel. 91 44 03 454
Język kontaktu:polski
Kod CPV:45453000-7
Numer dokumentu:PO-II.2630.121.22, DBM-I.63007.2.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.