• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa terminala satelitarnego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa terminala satelitarnego SHF na ODS OPM 511 zgodnie z WPN
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Naprawa terminala satelitarnego SHF na ODS OPM 511 zgodnie z WPN
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpws/public/postepowanie?postepowanie=34457071

TERMIN SKŁADANIA ofert
06-10-2022 23:59:59
Termin składania:2022-10-06
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 06-10-2022 23:59:59
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
kadm. Włodzimierza Steyera 28
72-600 Świnoujście
tel. 261242302
e-mail: kpws.swych@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:64/P/ŁĄCZ/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.