• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Naprawa terminala łączności satelitarnej SHF

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa terminala łączności satelitarnej SHF
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:
- naprawę terminala łączności satelitarnej SHF
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Naprawa sprzętu: Terminal łączności satelitarnej SHF, rok produkcji:2009. Brak synchronizacji modemu Skywan z satelitą.
Firma realizująca naprawę i ponowne włączenia systemu do sieci TDMA powinna posiadać certyfikaty wydane przez ND SATCOM tj.;
1. Satellite Communication (VSAT) Fundamentels, Expert SKYWAN 7000 Station Commissioner Network Operator,
2. Expert SKYWAN 7000 Network Operator
Miejsce i termin składania:Miejsce i sposób składania oferty
Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 12.09.2022 r.
Termin składania:2022-09-12
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
- 20 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.
Wymagania:Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym dostawą / wysyłką.
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z: ppor. Joanna DOERING tel.:261-242-226
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.