• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawa kociołka żyrokompasu; Demontaż i montaż zestawu repetytora żyrokompasu na pomoście

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa kociołka żyrokompasu; Demontaż i montaż zestawu repetytora żyrokompasu na pomoście
Standard

Dane kontaktowe

Opis:: Część I - Naprawa kociołka żyrokompasu na ORP ORZEŁ; Część II - Demontaż i montaż zestawu repetytora żyrokompasu na pomoście ORP ORZEŁ
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA żyrokompasu na ORP ORZEŁ z podziałem na II części: Część I - Naprawa kociołka żyrokompasu na ORP ORZEŁ; Część II - Demontaż i montaż zestawu repetytora żyrokompasu na pomoście ORP ORZEŁ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=37797971

TERMIN SKŁADANIA ofert
06-12-2022 11:00:00
Termin składania:2022-12-06
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 06-12-2022 11:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1. Część I - Naprawa kociołka żyrokompasu na ORP ORZEŁ

Zgodnie z dokumentacją postępowania

2. Część II - Demontaż i montaż zestawu repetytora żyrokompasu na pomoście ORP ORZEŁ

CZĘŚĆ II.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ II.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

CZĘŚĆ II.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1. Część I - Naprawa kociołka żyrokompasu na ORP ORZEŁ

CZĘŚĆ I.1
Cena brutto

Waga %:
100.00
Cena

2. Część II - Demontaż i montaż zestawu repetytora żyrokompasu na pomoście ORP ORZEŁ

CZĘŚĆ II.1
Cena brutto

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:49/P/SNH/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.