• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Naprawa klapy wsporczej, oczyszczenie komory śluzy w rejonie klapy, wrót śluzy i wrót przeciwpowodziowych, naprawa mostu obrotowego oraz automatyki obiektu hydrotechnicznego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa klapy wsporczej, oczyszczenie komory śluzy w rejonie klapy, wrót śluzy i wrót przeciwpowodziowych, naprawa mostu obrotowego oraz automatyki obiektu hydrotechnicznego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa klapy wsporczej, oczyszczenie komory śluzy w rejonie klapy, wrót śluzy i wrót przeciwpowodziowych, naprawa mostu obrotowego oraz automatyki obiektu hydrotechnicznego Gdańska Głowa w podziale na części
Opis przedmiotu zamówienia

Cz. 1 Zadanie przewiduje wykonanie przeglądu podwodnego ze sprawdzeniem oraz usunięciem namułów i przeszkód podwodnych powodujących nieprawidłowe działanie dodatkowego zamknięcia - klapy wsporczej w rejonie progu, uszczelnień pionowych, poziomych i dna akwenu. Ponadto zadanie przewiduje przegląd podwodny w rejonie pracy wrót przeciwpowodziowych głowy górnej i dolnej tj. progu i dna akwenu, kanałów obiegowych.
Cz. 2 Zadanie przewiduje wykonanie naprawy uszkodzonych elementów mostu obrotowego obiektu hydrotechnicznego Śluza Gdańska Głowa.
Cz. 3 Zadanie przewiduje kontrolę wraz z naprawą i regulacją uszkodzonych elementów automatyki prawego kanału obiegowego, automatyki szlabanu wjazdowego, poprawności działania kontrolek w sterowni śluzy, obiektu hydrotechnicznego Gdańska Głowa.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi Opis Przedmiotu Zamówienia będący załącznikiem do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Kryteria wyboru ofert dla cz.1, cz.2 i cz. 3: cena 100%

Warunki rękojmi/gwarancji:
Cz.1 - nie dotyczy.
Cz.2 - minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.
Cz. 3 - minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy.
Miejsce i termin składania:Termin złożenia oferty 23.11.2023 12:00
Termin składania:2023-11-23
Uwagi:Klasyfikacja ofert brutto PLN
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Tczewie
30 Stycznia 50
83-110 Tczew
Mateusz Wróblewski (ZPH Korzeniewo)
tel.+48 513 054 973
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31682210-5, 45223100-7, 45240000-1, 50116100-2, 98363000-5
Numer dokumentu:GD.ROZ.2711.275.2023.ZZ.4
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.