• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawa dzwonu nurkowego wraz z rewizją zewnętrzną i wewnętrzną

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa dzwonu nurkowego wraz z rewizją zewnętrzną i wewnętrzną
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa dzwonu nurkowego wraz z rewizją zewnętrzną i wewnętrzną na ORP ,,LECH"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Naprawa dzwonu nurkowego wraz z rewizją zewnętrzną i wewnętrzną na ORP ,,LECH".
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=42798760

TERMIN SKŁADANIA ofert
08-03-2023 11:00:00
Termin składania:2023-03-08
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 08-03-2023 11:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na dowód, czego przedstawią, w szczególności: a) Wykaz wykonanych (zakończonych), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej 2 zamówienia spełniające następujące warunki: - przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/ pojedyncze, odrębne zobowiązanie; - zamówienie polegało na wykonaniu prac (budowa/ remont/ naprawa/ przegląd) związanych z instalacjami gazów wysokiego ciśnienia przeznaczonych do celów nurkowych na jednostkach pływających (wzór wykazu zamówień - załącznik nr 4 do WP)
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:31/KPW/SRM/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.