• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawa bieżąca sprzęgła rewersowego kutra

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa bieżąca sprzęgła rewersowego kutra
Standard

Dane kontaktowe

Opis:KOMENDA PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE
Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:
1 Naprawę Bieżącą sprzęgła rewersowego kutra 853
I. Opis przedmiotu zamówienia:
- Wykazy Prac Naprawczych - załączniki nr 1
Miejsce i termin składania:Ofertę cenową należy:
- przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl
w terminie do dnia 02.02.2023 r.
Termin składania:2023-02-02
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
Czas niezbędny do realizacji zadania określa Wykonawca naprawy (ilość dni roboczych od dnia podpisania umowy).
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Kontakt:V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z kpt. mar. Kamil SOBCZAK tel. 261-24-20-90 i st. chor. mar. Krzysztof Murawski tel. 261 24-22-26.
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z kmdr ppor. Maciej TRĘBICKI tel. 261 24-22-07.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.