• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawa bieżąca/serwis 3 szt. łodzi

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa bieżąca/serwis 3 szt. łodzi MW z podziałem na części:1) Serwis łodzi minerskiej Dużej S-10500/K, nr fabr. PL-SPTZ1831J1122) Serwis łodzi rozpoznawczej składanej Commando C5 nr XDC 9377TG5063) Serwis łodzi patrolowo - rozpoznawczej S-8900 Sportis nr SI-13109
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Naprawa bieżąca/serwis 3 szt. łodzi MW z podziałem na części
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpws/public/postepowanie?postepowanie=41398690

TERMIN SKŁADANIA ofert
03-02-2023 23:59:59
Termin składania:2023-02-03
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 06-02-2023 08:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
kadm. Włodzimierza Steyera 28
72-600 Świnoujście
tel. 261242302
e-mail: kpws.swych@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:08/P/INŻ.-SAP/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.