• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawa bieżąca Pompy Paliwa

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa bieżąca Pompy Paliwa PM-6B-28
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Naprawa bieżąca Pompy Paliwa PM-6B-28
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpws/public/postepowanie?postepowanie=43095919

TERMIN SKŁADANIA ofert
09-03-2023 23:59:59
Termin składania:2023-03-09
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 10-03-2023 07:30:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
kadm. Włodzimierza Steyera 28
72-600 Świnoujście
tel. 261242302
e-mail: kpws.swych@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50640000-3
Numer dokumentu:20/P/INŻ. - SAP/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.