• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Naprawa Bieżąca monobloków

Standard

Dane kontaktowe

Opis:KOMENDA PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE
Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na: Naprawa Bieżąca monobloków Silnika Głównego PS typ M401A Na Kutrze 852 I. Opis przedmiotu zamówienia:
- Wykazy Prac Naprawczych - załączniki nr 1
- Wykazy Prac Naprawczych - załączniki nr 2
Miejsce i termin składania:Ofertę cenową należy: - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 22.09.2023r.
Termin składania:2023-09-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia Termin realizacji 30 dni od podpisania protokołu przyjęcia do naprawy.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Kontakt:Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z kpt. mar. Kamil SOBCZAK tel. 261-24-20-90 i st. chor. mar. Krzysztof Murawski tel. 261 24-22-26.
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z kmdr ppor. Maciej TRĘBICKI 261-242207
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.