• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Naprawa bieżąca elektrycznego podgrzewacza wody

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Naprawa bieżąca elektrycznego podgrzewacza wody
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Naprawa bieżąca elektrycznego podgrzewacza wody PE 45 WARMA na OTrM 823. I. Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z Wykazem Prac Naprawczych - załącznik nr 1
Miejsce i termin składania:Ofertę cenową należy: - przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kpw.zpoferty@ron.mil.pl w terminie do dnia 21.03.2023r.
Termin składania:2023-03-21
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin realizacji zamówienia
- termin realizacji zamówienia określa Wykonawca.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny
W ofercie proszę podać:
- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
- forma płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.
Kontakt:Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie uzgodnienia dotyczące postępowania proszę konsultować z:
- kpt. mar. Kamil SOBCZAK tel. 261 24 20 90;
W sprawie wizji lokalnej na okręcie proszę kontaktować się z:
- kmdr ppor. Maciej TRĘBICKI tel. 261 24 22 07
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.