• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA WYSPIE SOLNEJ W KOŁOBRZEGU PRZY UL. WARZELNICZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE HALI NAMIOTOWEJ I WYKONYWANIE W NIEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEZO

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: NAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA WYSPIE SOLNEJ W KOŁOBRZEGU PRZY UL. WARZELNICZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE HALI NAMIOTOWEJ I WYKONYWANIE W NIEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SEZO
Standard

Dane kontaktowe

Zarząd Spółki Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.

ogłasza przetarg na najem części nieruchomości położnej na Wyspie Solnej

w Kołobrzegu przy ulicy Warzelniczej z przeznaczeniem

na ustawienie hali namiotowej i wykonywanie w niej działalności gospodarczej sezonowej


Oferty należy złożyć w terminie do dnia 06.06.2022 r. do godz. 11:00:


1) pocztą tradycyjną lub kurierską – na adres siedziby Zamawiającego przy ul. Portowa

41, 78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica

Warzelnicza” lub

2) osobiście – do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni

Zamawiającego przy ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie

z dopiskiem: „OFERTA Przetarg ulica Warzelnicza” lub

3) za pomocą poczty elektronicznej – na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl,

w tytule maila wpisując „OFERTA Przetarg ulica Warzelnicza”. Ofertę składaną drogą

elektroniczną (skan oryginału w formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem

(np. przy pomocy programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie

terminu składania ofert (godz. 11:00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (12:00),

odrębnym mailem należy przesłać hasło do otwarcia oferty.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Dziękujemy za wysłane grafiki.