• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Montaż 2 kpl. Systemu GPS POLLUX HGPST 4 z mod SAASM na okręcie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Montaż 2 kpl. Systemu GPS POLLUX HGPST 4 z mod SAASM na okręcie
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Montaż 2 kpl. Systemu GPS POLLUX HGPST 4 z mod SAASM na okręcie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Montaż 2 kpl. Systemu GPS POLLUX HGPST 4 z mod SAASM na okręcie
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpws/public/postepowanie?postepowanie=53403821

TERMIN SKŁADANIA ofert
21-09-2023 23:59:59
Termin składania:2023-09-21
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 22-09-2023 07:30:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zgodnie z pkt 5 ppkt 2 Zaproszenia
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Świnoujście
kadm. Włodzimierza Steyera 28
72-600 Świnoujście
tel. 261242302
e-mail: kpws.swych@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:68/P/ŁĄCZ/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.