• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Kotwica

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Kotwica 15T (160020987)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
W imieniu spółki u LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna (zwana dalej ,,Zamawiającym") z siedzibą w Gdańsku, przy Ul. Stary Dwór 9, zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu:
I. Przedmiot zapytania:
o Kotwica 15T typu Stevpris Mk5 z certyfikatem towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS .
Zamawiający Informuję, iż dopuszcza złożenie oferty na kotwicę używaną. Jednocześnie kotwica używana musi być przynajmniej w dobrym stanie technicznym, nadająca się do użycia co potwierdzi stosowny raport wystawiony przez klasyfikatora.
II. Parametry:
Kontrahent zostanie wyłoniony zgodnie z wewnętrzną procedurą Zamawiającego, w nieograniczonym procesie wyboru kontrahenta, a kryterium wyboru będzie:
a) Cena
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kotwica 15T typu Stevpris Mk5 z certyfikatem towarzystwa klasyfikacyjnego zrzeszonego w IACS . Zamawiający Informuję, iż dopuszcza złożenie oferty na kotwicę używaną. Jednocześnie kotwica używana musi być przynajmniej w dobrym stanie technicznym, nadająca się do użycia co potwierdzi stosowny raport wystawiony przez klasyfikatora. Prośba o podanie ceny jednostkową Produktu, uwzgledniając warunki handlowe EXW, Incoterms 2020// Anchor 15T type Stevpris Mk5 with a certificate of a classification society affiliated with IACS . Employer informs that it allows to submit a bid for a used anchor. At the same time, the used anchor must be at least in good technical condition, fit for use, which will be confirmed by a relevant report issued by a classifier. Requesting the unit price of the Product, taking into account the terms of trade EXW, Incoterms 2020; 1 szt.
2. Koszt transportu do siedziby Zamawiającego na warunkach DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, Ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2020; - OPCJONALNIE//o The cost of transportation to the Purchaser's premises on the terms and conditions of DDP, LOTOS Petrobaltic S.A, 9 Stary Dwór Street, 80-758 Gdańsk, Incoterms 2020; - OPTIONAL 1 usługa
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Kotwica 15T (160020987)"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1439792,750da50ef34629d373f92e912893020d.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
13- 10- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
17- 10- 2022 15: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
10- 10- 2022 10: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1439792,750da50ef34629d373f92e912893020d.html
Termin składania:2022-10-17
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 60 dni;
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Joanna Petrykowska
tel:
e-mail: joanna.petrykowska@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z334/220501
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.