• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Kombinezon wypornościowy

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Kombinezon wypornościowy Mullion X5000 /160024158/
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, Ul. Stary Dwór 9 zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu (zakładka Produkty).
Miejsce oraz warunki dostawy: DDP LOTOS Petrobaltic S.A., Gdańsk Ul. Stary Dwór 9
Termin Zadawania pytań: 06.02.2023 godz.: 14:00
Pytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Oferty złożone inną drogą niż za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade nie będą brane pod uwagę.
Wymagane jest złożenie oferty na pełny zakres zapytania ofertowego.
W ofercie proszę o podanie nr konta bankowego oferenta.
Proszę o potwierdzenie zgodności oferty z wymaganiami zapotrzebowania w jej treści lub wyraźne wskazanie odstępstw.
Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną/ ofertę merytoryczną oferowanych materiałów. Brak dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkować może odrzuceniem oferty.
Zamawiający informuje:
- że zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji oraz aukcji elektronicznej z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania umowy. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji oraz aukcji elektronicznej nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
- W przypadku ofert składanych przez podmioty mające rezydencję podatkową na terytorium RP, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w wypadku braku możliwości potwierdzenia, że wskazany w ofercie rachunek bankowy wykonawcy jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT
Pozdrawiam.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kombinezon wypornościowy oddychający Mullion X5000 1MG9 dwuczęściowy: kurtka + spodnie Rozmiary: M - 2 szt. i S - 1 szt. 3 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Do zamówienia będą miały zastosowanie aktualnie obowiązujące w LOTOS Petrobaltic S.A. ,,Ogólne warunki zamówienia" dostępne pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
oraz postanowienia "Instrukcji systemu przepustkowego ruchu składników majątkowych na terenie obiektu portowego LOTOS Petrobaltic S.A." dostępnej pod adresem:https://www.lotos.pl/344/poznaj_lotos/nasze_spolki/lotos_petrobaltic/do_pobrania
To Orders shall apply current LPB General Terms & Conditions of Orders, available at:
http://www.lotos.pl/en/753/lotos_group/our_companies/lotos_petrobaltic/download
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Kombinezon wypornościowy Mullion X5000 /160024158/"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1481258,2bb854288ba9dc86f7449f0518f0362a.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
06- 02- 2023 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
09- 02- 2023 11: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
06- 02- 2023 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1481258,2bb854288ba9dc86f7449f0518f0362a.html
Termin składania:2023-02-09
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Anna Filipkowska
tel:
e-mail: anna.filipkowska@lotospetrobaltic.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z274/400851
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.