• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach danych Pendrive

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach danych Pendrive
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach danych Pendrive dla 5 okrętów (okręty nie wchodzą do portów zagranicznych)
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA zestawu komórek map cyfrowych na nośnikach danych Pendrive dla 5 okrętów (okręty nie wchodzą do portów zagranicznych).
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/kpwg/public/postepowanie?postepowanie=41767734

TERMIN SKŁADANIA ofert
13-02-2023 11:00:00
Termin składania:2023-02-13
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 13-02-2023 11:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena brutto

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:Komenda Portu Wojennego Gdynia
rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
tel. 261262285
e-mail: kpw.gdynia.kj@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:7/P/SNH/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.