• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa żarówek nawigacyjnych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu
Tytuł zamówienia
DOSTAWA żarówek nawigacyjnych
Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana)
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/58885/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 5 maja 2022 r. godz. 9:00.
Termin składania:2022-05-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia

21 dni od dnia zamówienia
Miejsce dostawy: Magazyn Nr 2 UMS, , Ul. Światowida 16 c, 71-727 Szczecin
Wymagania:Warunki płatności

Płatność przelewem 14 dni po wykonaniu zamówienia
Stawka podatku VAT

23%
Informacje czy zawarta będzie umowa

nie
Inne np. kryteria - wraz z podaniem nazwy i punktacji, warunki udziału w postępowaniu - wraz ze wskazaniem dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, okres gwarancji, szczegółowy formularz cenowy (w przypadku zamówień podzielonych na części lub gdy cena składa się z kilku składników).

Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia
Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania".

Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego.
Kod CPV:31531000-7, ZT.I.241.37.22
Numer dokumentu:PO-II.2630.49.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.