• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa wyposażenia jednostki pływającej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa wyposażenia jednostki pływającej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Tytuł zamówienia DOSTAWA wyposażenia
jednostki pływającej.
Pełny wykaz określa
Załącznik nr 1.
Rodzaj zamówienia (dostawa/usługa/robota budowlana DOSTAWA
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ums.ezamawiajacy.pl/pn/ums/demand/notice/public/58923/details
Ofertę należy złożyć na stronie prowadzonego postępowania pod adresem
https://ums.ezamawiajacy.pl w terminie do dnia 05.05.2022 r. do godz. 08:00.
Termin składania:2022-05-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia 21 dni od złożenia
zamówienia
miejsce dostawy Magazyn nr 3 Ul. Fińska 5;
72-602 Świnoujście
Wymagania:7. Warunki płatności Przelew 21 dni od daty
otrzymania towaru wraz
z fakturą
8. Stawka podatku VAT 23 %
9. Informacje czy zawarta będzie umowa Nie
10.
Inne
? kryterium oceny ofert Najniższa cena
Oferta złożona przez
Wykonawcę winna zawierać
wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia.
? okres gwarancji Min. 12 m-cy licząc od daty
odbioru towaru
? warunki płatności Przelew 21 dni od daty
otrzymania towaru wraz
z fakturą
? termin ważności oferty Min. 30 dni
Złożenie oferty odbywa się poprzez: wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego
w systemie Formularza oferty - zakres danych wypełnianych przez Wykonawcę w systemie
został określony na zakładce ,,Przystąp do postępowania" oraz dołączenie wymaganych
dokumentów jako dodatkowe załączniki.
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania na każdym etapie
udzielania zamówienia publicznego.
Kontakt:osoba upoważniona do kontaktu z
Wykonawcami
Julita Szłapińska
tel. 91 44 03 428
Język kontaktu:polski
Kod CPV:35113000-9, 34516000-7, 34928430-1
Numer dokumentu:PO-II.2630.51.22, ZT.I.231.28.22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.