• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych.
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych " z podziałem na 4 (cztery) części:
Część nr 1 DOSTAWA elektrycznych silników zaburtowych
Część nr 2 DOSTAWA łodzi z polietylenu:
o o długości od 2.6 m do 2.8 m
o długości od 3.1 m do 3.2 m
Część nr 3 DOSTAWA pontonów:
o pontonów o długości od 2.5 m do 2.7 m wraz z dodatkowym wyposażaniem
o przyczepy podłodziowej do pontonu o długości od 2.5 m do 2.7 m
o pontonów o długości od 3.3 m do 3.6 m wraz z dodatkowym wyposażaniem
Część nr 4 -DOSTAWA łodzi aluminiowych:
o DOSTAWA małej aluminiowej łodzi pomiarowej z wykonaną w łodzi studnią pomiarową
o DOSTAWA dużej aluminiowej łodzi pomiarowej
o DOSTAWA dużej aluminiowej łodzi pomiarowej z wykonaną w łodzi studnią pomiarową.
Specyfikacja:Zainteresowani kwalifikujący się Oferenci mogą uzyskać dalsze informacje w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, przy Ul. Podleśnej 61, 01-673 Warszawa u Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej, e-mail: BSprzetargi@IMGW.pl oraz przejrzeć dokumenty przetargowe w godz.ch pracy od 8:00 do 16:00 pod adresem podanym poniżej. Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą otrzymać komplet dokumentów przetargowych w języku polskim i/lub angielskim, w tym:
- całość dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF za pomocą poczty elektronicznej,
na adres e-mail wskazany przez Oferenta w wniosku;
- całość dokumentacji w formie papierowej zostanie przesłana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku na adres pocztowy
wskazany przez Oferenta w wniosku za pomocą przesyłki kurierskiej,
po złożeniu wniosku w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: BSprzetargi@IMGW.pl lub w formie papierowej na adres:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
( z dopiskiem OVFMP 4A.1.5a - BANK ŚWIATOWY)
Do rąk Pani Małgorzaty Kozak-Dymarskiej
ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa, Polska
Telefon: +48 22 +48 22 56 94 263
Numer faksu: +48 22 834 18 01
Strona: https://bip.imgw.pl
Wraz z kopią papierową lub z dokumentacją tylko w wersji elektronicznej zostanie również przekazana edytowalna wersja
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2023-04-12 11:00
Termin składania:2023-04-12
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Numer dokumentu:2023/BZP 00102737
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.