• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa osprzętu do silników i łodzi motorowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa osprzętu do silników i łodzi motorowych
Standard

Dane kontaktowe

 • Osoba/firma:

  Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

 • Telefon:

  tel.: (067) 258 27 60 fax: (067) 258 27 60

 • E-mail:

  sekretariat.walcz@cos.pl

 • Obserwuj OgłoszenieObserwowane ogłoszenia znajdują się w "Moje konto"
  Data publikacji: 2022-05-11
Opis:DOSTAWA osprzętu do silników YAMAHA i łodzi motorowych.
11.1.1) Rodzaj zamówienia: usługi.
11.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją
stanowiącą załącznik nr 2.
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotyczące
przedmiotowego konkursu:
http://bip.cos.pl/48/walcz
Miejsce i termin składania:VIII: TERMIN SKŁADANIA ofert: 16.05.2022, godz. 10:00,
Termin składania:2022-05-16
Miejsce i termin realizacji:11.1.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: zakup jednorazowy.
Wymagania:III: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, iż jego
wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych (arf. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych).
IV: KRYTERIA OCENY OFERT
1. Najkorzystniejsza oferta.
IX: Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X: Wszelkie pytania oraz oferty opracowane na podstawie formularza ofertowego
(stanowiącego załącznik nr 1), proszę kierować za pośrednictwem drogi elektronicznej na
adres e-mail: przetargi.walcz@cos.pl
Oferty przesłane w postaci elektronicznej w formie plików PDF, proszę kierować na w/w
adres.
Oferty składane pisemnie należy opakować w kopertę, zaadresować na adres
zamawiającego i opisać:
,,Dostawa osprzętu do silników YAMAHA i łodzi
motorowych.''.
XI: Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w załączonym opisie przedmiotu
zamówienia - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
XII: Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji
wykonawcy.
XIII: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na
każdym etapie jego trwania, bez podawania uzasadnienia.
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.