• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa nowych, identycznych łodzi żaglowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa nowych, identycznych łodzi żaglowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA 2 szt. nowych, identycznych łodzi żaglowych.
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.08.04.00-22-0001/16 - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Raduni

Część 1
DOSTAWA 2 szt. nowych, identycznych łodzi żaglowych.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Gmina Żukowo realizuje jako Partner projekt ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe -Szlakiem Raduni" współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewidziano, m.in. dodatkowy zakup 2 łodzi żaglowych wraz z wyposażeniem służącym powszechnemu nauczaniu żeglarstwa, podnoszeniu kwalifikacji żeglarskich, udziałowi w regatach oraz rekreacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żukowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego.
Okres gwarancji
36 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-08-05
Termin składania:2022-08-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
kartuski
Gmina
Żukowo
Miejscowość
Żukowo
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią załącznika nr 5.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do należytego i terminowego wykonania zamówienia.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-07-28
Data ostatniej zmiany
2022-07-28 12:44:03

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteriami oceny ofert jest: Cena - 60%. Szczegółowy opis kryteriów i metody obliczania punktów w kryteriach znajduje się w Zapytaniu ofertowym.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Przedłużenie minim. okresu rękojmi i gwarancji jakości na kadłub i takielunek stały z drzewcami - 40%. Szczegółowy opis kryteriów i metody obliczania punktów w kryteriach znajduje się w Zapytaniu ofertowym.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Małgorzata Domurat
tel.: 58 355 08 22
e-mail: m.domurat@zukowo.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3
Numer dokumentu:2022-38640-120128
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.