• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Dostawa łodzi motorowej wraz z silnikiem

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Dostawa łodzi motorowej wraz z silnikiem
Standard

Dane kontaktowe

Opis:DOSTAWA łodzi motorowej wraz z silnikiem
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0117/22 - Rozwój działalności firmy Impala odpowiedzią na obecne oraz przyszłe zagrożenia

Część 1
DOSTAWA łodzi motorowej z silnikiem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
DOSTAWA łodzi motorowej z silnikiem
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-29
Termin składania:2022-09-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Olsztynek
Miejscowość
Świerkocin
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-06-20
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA łodzi motorowej z silnikiem na potrzeby realizacji projektu ,,Rozwój działalności firmy Impala odpowiedzią na obecne oraz przyszłe zagrożenia"
realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13: Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości; Działanie 13.1 Wytrzymałe MŚP
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-21
Data ostatniej zmiany
2022-09-21 21:03:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
W kryterium Nr 1 ,,cena ofertowa brutto - 90%" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: najniższa cena brutto spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto oferty ,,badanej" = ----------------------------------------------------------- x 100 x 90%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
W kryterium Nr 2 - ,,spełnienie klauzul społecznych 10%" - 10 pkt. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego). Punkty za kryterium ,,Klauzule społeczne" (tj. 10%), zostaną przyznane na podstawie oświadczenia według wzoru określonego w załączniku nr 2
Kontakt:Osoby do kontaktu
Daniel Lewandowski
tel.: 502575295
e-mail: daniellewandowski@vp.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 34522000-2
Numer dokumentu:2022-2465-127413, 2/09/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.